Duurzaam verpakken = Circulair verpakken. Van ontwerp tot hergebruik en recycling

Het sluiten van de kunststofketen

12 december 2017

Het sluiten van de kunststofketen stond centraal tijdens de laatste Verdiepingsbijeenkomst van 2017, die op 23 november plaatshad. Het gebruik van kunststof is de afgelopen vijftig jaar sterk gegroeid; van al het kunststof dat jaarlijks op de Nederlandse markt komt, gaat 40 procent naar verpakkingen.

Nog niet alle kunststof verpakkingen worden gerecycled en opnieuw gebruikt. Het KIDV heeft onderzocht hoe de kunststof verpakkingsketen verder kan worden gesloten, zowel qua grondstoffen als economisch. Hiervoor is het nodig dat het nu aanbodgestuurde systeem transformeert naar een vraaggestuurde keten.

Hester Klein Lankhorst en Kees Kerstens van het KIDV presenteerden eerst de belangrijkste resultaten van het kunststofketenproject. Daarna konden de bezoekers een keuze maken uit vijf colleges, waarin de sprekers steeds een ander aspect van de kunststofketen belichtten.

Dick Zwaveling liet zien hoe de kunststofketen in Nederland werkt en welke volumes kunststof daarbij horen. Cees Midden vertelde over het consumentenonderzoek waarbij hij heeft onderzocht hoe consumenten aankijken tegen verschillende inzamelsystemen. Geert Bergsma maakte inzichtelijk welke lessen we kunnen trekken uit bedrijfsafvalcases voor het kunststof verpakkingsafval uit huishoudens. Peter Blok gaf een inleiding op het Financieel-Economisch Model dat het KIDV heeft ontwikkeld om mogelijke interventies in de kunststofketen door te rekenen. Vincent Balk liet zien hoe andere Europese landen inzameling en recycling van kunststof hebben geregeld en wat Nederland daarvan kan leren.

Een verslag van de bijeenkomst, met links naar de presentaties, vindt u hier.   

Een sfeerimpressie van de bijeenkomst vindt u hieronder: