Duurzaam verpakken = Circulair verpakken. Van ontwerp tot hergebruik en recycling

Position paper kunststofketen

30 november 2017

Met een recyclingpercentage voor kunststof verpakkingen van 51 procent is Nederland één van de koplopers in Europa. Tegelijkertijd loopt het huidige systeem van inzameling en recycling tegen grenzen aan. Het is nu zaak om de kwaliteit van kunststof in de hele verpakkingsketen te verbeteren.

Als de kwaliteit van het gerecyclede kunststof toeneemt, zal ook de vraag bij producten naar dit materiaal stijgen. Op die manier kan de nu nog aanbodgestuurde keten veranderen in een vraaggestuurd systeem.

Deze boodschap heeft het KIDV verwoord in een position paper ten bate van de discussie over de kunststofketen en zwerfafval, die donderdag 30 november in de Tweede Kamer plaatsheeft. Tijdens deze hoorzitting wordt de notitie behandeld die het CPB onlangs publiceerde over de circulaire economie van kunststof. Ook het rapport van CE Delft over de kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes wordt besproken. Verschillende partijen krijgen vervolgens de kans om hun visie op de thematiek te geven. Namens het KIDV zal directeur Hester Klein Lankhorst hier het woord voeren.

Klik hier voor de position paper van het KIDV.

Klik hier om ook de position papers van andere organisaties te bekijken.