Duurzaam verpakken = Circulair verpakken. Van ontwerp tot hergebruik en recycling

Tariefdifferentiatie en duurzaam verpakken

13 november 2017

Kan de prijs van verpakkingsmaterialen producenten en importeurs ertoe bewegen verpakkingen op de markt te brengen die beter passen in een circulaire economie? Over die vraag hebben deskundigen van het Institute for European Environmental Policy (IEEP) zich de afgelopen maanden gebogen.

Hun bevindingen zijn opgenomen in een rapport over de rol die producentenverantwoordelijkheid kan spelen in het Europese beleid voor kunststoffen en de circulaire economie.

Hierin zijn verschillende instrumenten op een rijtje gezet en is het verwachte effect dat ze hebben op de kunststof verpakkingsketen in kaart gebracht. Om te komen tot een circulaire economie kan het bijvoorbeeld effectief zijn om verpakkingen van gerecycled materiaal minder zwaar te belasten dan verpakkingen die bestaan uit virgin grondstoffen. Hetzelfde geldt voor goed recyclebare verpakkingen. Dergelijke maatregelen kunnen bedrijven stimuleren om hun verpakkingen te verduurzamen.  

Onder de experts die hebben meegedacht over de verschillende voorstellen van IEEP was ook verpakkingskundige Karen van de Stadt. “We hebben tijdens een rondetafelsessie gediscussieerd over de voors en tegens en over de haalbaarheid van de mogelijke beleidsopties. De deskundigen van IEEP hebben de informatie die voor hen relevant was in hun rapport verwerkt.” Het rapport dient als inbreng voor het verder vormgeven van de Plastics Strategy en het Circular Economy Package van de Europese Unie.

Ook in het onderzoek naar de kunststof verpakkingsketen dat het KIDV in augustus publiceerde, komt tariefdifferentiatie naar voren als maatregel die kan zorgen voor een beter gesloten kunststof kringloop. Te denken valt aan een lagere afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen die goed te recyclen zijn of gerecyclede kunststoffen bevatten tot zelfs een boete voor slecht recyclebare verpakkingen of verpakkingen die onnodig uit verschillende materialen bestaan.

Klik hier om het rapport van IEEP te lezen.

Een samenvatting van het rapport vindt u hier.

Klik hier voor meer informatie over het kunststofketenproject.