Kennis ontwikkelen, kennis samenbrengen, kennis delen

Brede blik op duurzaam verpakken

27 oktober 2017

Een dertigtal studenten van de HAS Den Bosch heeft donderdag 26 oktober de ‘crash course’ over duurzaam verpakkingsontwerp afgerond. Het is een eerste test van een nieuwe onderwijsmodule die speciaal voor het HBO is ontwikkeld vanuit het wetenschappelijk onderzoeksprogramma (WOP) dat het KIDV heeft opgezet in samenwerking met het Topinstituut Food and Nutrition (TiFN). De organisatoren zijn enthousiast.

“De studenten hebben praktische tips gekregen en ze leren kritisch te kijken naar duurzaamheid als onderdeel van een heel ketenproces,” zegt Stefan Hermsen, opleidingscoördinator bij de HAS. “De stof was grotendeels al bekend, maar ze zijn er nu meteen mee aan de slag gegaan. Dat maakt informatie veel inzichtelijker dan wanneer je er alleen over vertelt.”

Ook Maaike Mulder van de UTwente, projectleider van de onderwijsmodule, ziet dat de studenten de vijf challenges – perspectieven op duurzaam verpakkingsontwerp – meteen proberen toe te passen in hun eindopdracht. “Dat is uniek. Meestal wordt er gefocust op één aspect van het ontwerp.”

De crash course, die in de vorm van een game werd aangeboden, kende ook een winnaar. Dit groepje van vijf studenten ontwierp een recyclebare, zeshoekige soepverpakking met aandacht voor de consument. “Ze hebben goed nagedacht over de logistiek, de gebruikerservaring en de recyclebaarheid van de verpakking,” zegt verpakkingskundige Nynke Arntzen, die namens het KIDV in de jury zat.

Praktijkvoorbeelden

In de uitgebreidere pilot die later dit jaar op het programma staat bij de Haagse Hogeschool wil Mulder de verbeterpunten meenemen die uit de crash course naar voren komen. “De studenten vragen om meer voorbeelden en meer resultaten uit de praktijk. We willen de theorie nog meer naar de praktijk brengen.” Studenten Industrieel Product Ontwerpen (IPO) met de specialisatie verpakken zullen zich gedurende acht weken over dezelfde materie buigen.

Het doel is om volgend studiejaar een volwaardige minor aan te kunnen bieden aan hogescholen. Hermsen van de HAS wordt zeker afnemer. “Ik wil deze module graag inpassen in het curriculum. Ik heb ook al plek gereserveerd in het laatste blok van het tweede jaar. De studenten gaan in hun derde jaar stage lopen; dit is een goede voorbereiding op de praktijk.”

Meer informatie over het wetenschappelijk onderzoeksprogramma vindt u hier.