Circulair verpakken: economische kansen, minder afhankelijk van andere landen voor grondstoffen, goed voor het milieu.

Studenten leren duurzaam ontwerpen

28 september 2017

De HAS Den Bosch gaat deze week als eerste hogeschool aan de slag met een nieuwe onderwijsmodule over duurzaam verpakkingsontwerp. Deze module is speciaal voor het HBO ontwikkeld vanuit het wetenschappelijk onderzoeksprogramma (WOP) dat het KIDV heeft opgezet in samenwerking met het Topinstituut Food and Nutrition (TiFN). Toekomstige verpakkingsontwerpers kunnen hiermee direct aan de slag met de kennis over duurzaam verpakken die voortkomt uit wetenschappelijke onderzoeken.

Bijna dertig vierdejaars studenten Food & Innovation, afstudeerrichting packaging & design, van de HAS hebben de primeur. Zij beginnen vandaag met een ‘crash course’, waarbij ze in vier dagen aan de slag gaan met vijf challenges. De challenges zijn gekoppeld aan de verschillende onderzoeksthema’s binnen het WOP, zoals het aankoop- en scheidingsgedrag van consumenten, het meten van circulariteit en ontwerpmethodes die zich richten op duurzaamheid. De onderzoekers van de universiteiten en kennisinstellingen die deelnemen in het WOP komen zelf naar Den Bosch om hun kennis met de studenten te delen.

“Het doel van deze onderwijsmodule is om duurzaamheid al in een vroeg stadium in het ontwerptraject te integreren,” zegt projectleider Maaike Mulder van de UTwente. “Nu gebeurt het nog vaak dat aan het eind van de rit pas naar dat aspect wordt gekeken. Door de ontwerpers van de toekomst hierin te trainen, hopen we dat dit algemeen gebruiksgoed wordt.”

De kennis wordt gepresenteerd in de vorm van een game, waarin studenten vanuit verschillende rollen leren kijken naar duurzaamheid. Uit de crash course moeten concrete ontwerpvoorstellen voortkomen die zijn gekoppeld aan een praktijkcase.  “We stellen het ontwerpprobleem centraal,” vertelt Mulder. “De studenten gaan in deze course een portieverpakking voor soep ontwerpen. Ze moeten daarbij opletten dat de verpakking makkelijk te scheiden en goed te recyclen is, maar ook dat de consument de verpakking als duurzaam beoordeelt.”

Later dit jaar staat nog een iets uitgebreidere pilot op het programma bij de Haagse Hogeschool, waar studenten Industrieel Product Ontwerpen (IPO) met de specialisatie verpakken zich gedurende acht weken over dezelfde materie zullen buigen. Daarmee kan de lesstof nog iets uitgebreider worden getest. “Het volgend studiejaar willen we een volwaardige minor van tien weken kunnen aanbieden waarvan opleidingen ook delen kunnen meenemen in hun lesprogramma.”

Meer informatie over het wetenschappelijk onderzoeksprogramma vindt u hier.