Duurzaam verpakken vraagt om samenwerking tussen alle spelers in de keten: van grondstoffenleverancier tot afvalverwerker

Het Rendement van Schoon

NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en de NVRD - als partners verbonden in de Landelijke Aanpak Zwerfafval - organiseren voor de vijfde keer het landelijk zwerfafvalcongres Het Rendement van Schoon. 

Het thema dit jaar luidt 'Schoon is de norm' en beschrijft het wensbeeld van de organisatoren voor 2025: een land dat door inwoners als schoon wordt beleefd en waar het voorkomen van zwerfafval de norm is. Een land waar iedereen - burgers, bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en gebiedsbeheerders - het vanzelfsprekend vindt hieraan een bijdrage te leveren en waar in de hele keten, van ontwerp tot opruimen, rekening wordt gehouden met de effecten én mogelijkheden van zwerfafval voor onze maatschappij en het milieu.