Duurzaam verpakken vraagt om samenwerking tussen alle spelers in de keten: van grondstoffenleverancier tot afvalverwerker

'Als de bal gaat rollen, komt de rest vanzelf'

11 september 2017

Als directeur van de FNLI was Philip den Ouden nauw betrokken bij de oprichting van het KIDV. Na vier jaar zitting te hebben gehad in het bestuur van het KIDV, kan hij met een gerust hart met pensioen. Er is rust gekomen in het verpakkingsdossier en ‘de bal is van de berg’: alle betrokkenen zetten hun schouders onder de verduurzaming van verpakkingen.

Wat heeft u met duurzaam verpakken?

“Sinds 2001 heb ik gewerkt aan belangenbehartiging in de levensmiddelenketen. In die keten is het hergebruik van verpakkingsmateriaal een belangrijk speerpunt. Aan de ene kant willen we de groei van de hoeveelheid verpakkingen afremmen, aan de andere kant willen we zoveel mogelijk materiaal hergebruiken. Dat gaat heel goed in deze keten, we hebben al veel stappen gezet en zijn daarmee een voorbeeld voor andere ketens.” 

Hoe bent u bij het KIDV terechtgekomen?

“Ik ben één van de medeoprichters. In onderhandelingen over de huidige Raamovereenkomst Verpakkingen hebben levensmiddelenindustrie en supermarkten, als vertegenwoordigers van de producentenverantwoordelijkheidsorganisaties, op tafel gelegd dat er meer aandacht moet zijn voor duurzaam verpakken en dat kennis uit de keten op zo’n manier moet worden geborgd dat deze verder kan worden ontwikkeld en verspreid. Aan dat laatste punt liggen de heftige, soms emotionele discussies in dit dossier ten grondslag. Uit die behoefte aan het borgen van kennis is het KIDV voortgekomen. Vanwege mijn jarenlange betrokkenheid bij het verpakkingsdossier, mijn kennis en mijn netwerk ben ik gevraagd zitting te nemen in het bestuur van het KIDV.”

Wat is volgens u de belangrijkste verdienste van het KIDV?

“Het is het KIDV heel goed gelukt zich duidelijk te positioneren, door op een geloofwaardige manier kennis te ontwikkelen en te borgen. Kennis die voor alle partijen bruikbaar is, omdat objectiviteit is geborgd in de organisatiestructuur. Geen enkele partij heeft een dominante stem. Het KIDV kijkt naar de verpakkingsketen als geheel, van de ontwikkeling van de verpakking tot sortering en recycling. In alle aspecten wordt gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Ik geloof in de bal-van-de-bergtheorie: het belangrijkste is dat de bal gaat rollen, dan komt de rest vanzelf. Dat zie je nu gebeuren bij het KIDV. Een goed voorbeeld vind ik de brancheverduurzamingsplannen, die het overgrote deel van het verpakkend bedrijfsleven in Nederland nu stimuleren om in de ontwikkeling van verpakkingen rekening te houden met de herbruikbaarheid van het materiaal.”

Wat is de grootste uitdaging voor het KIDV de komende jaren?

“De focus moet blijven liggen op de ontwikkeling van kennis en nieuwe inzichten, die een bijdrage kunnen leveren aan nieuwe technieken. Het is van belang stakeholders te blijven betrekken bij alle onderzoeken, zodat alle verschillende inzichten aan bod komen. Van beleidsdiscussies moet het KIDV naar mijn mening wegblijven. Het is verleidelijk voor betrokkenen uit de verpakkingsketen om het KIDV te vragen: moeten we links- of rechtsaf? Maar het instituut is niet opgericht om uitspraken te doen over hoe de ontwikkelde kennis moet worden toegepast. Het KIDV moet een oase van rust zijn in de woelige baren van het verpakkingsdossier.”

Wat komt er na het KIDV nog op uw pad?

“Als ik mijn kennis en ervaring nog nuttig kan inzetten, doe ik dat. Het zijn meer ‘krantenwijkjes’, ik heb er bij lange na geen fulltime baan meer aan. Op die manier blijf ik op grote afstand betrokken bij duurzaam verpakken. Daarnaast heb ik nog genoeg te doen: ik besteed mijn tijd aan golfen, reizen en kleinkinderen en moet nog hele bibliotheken bijlezen. Ik hoef me niet te vervelen.”

Het KIDV is Philip den Ouden zeer erkentelijk voor zijn inzet als bestuurslid.