Feitelijke kennis over circulair verpakken, zodat beleidsmakers en bedrijven duurzame stappen kunnen zetten

Circulair de zomer in

6 juli 2017

In deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie besteedt het KIDV aandacht aan het groeidocument Improve the recyclability of packaging. Hierin staan tips om een verpakking, van de dop tot het etiket, beter recyclebaar te maken. Alle tips staan nu per verpakking bij elkaar op onze website.

Ook is er aandacht voor twee projecten waar we onlangs mee van start zijn gegaan, te weten Circular packaging design en Voorbeeldprojecten. Verder: de Sustainable Packaging Tool die junior verpakkingskundige Lieke van der Steen heeft ontwikkeld en die later dit jaar beschikbaar komt op onze website, het tweede deel van ons onderzoek naar de kunststof verpakkingsketen en de jaarrapportage 2016 van het Meldpunt Verpakkingen, die we in een infographic hebben samengevat.

De hele nieuwsbrief kunt u hier lezen.

Wij wensen u een mooie zomer toe.