Feitelijke kennis over circulair verpakken, zodat beleidsmakers en bedrijven duurzame stappen kunnen zetten

World Congress on Biopolymers

Congres dat van 7 t/m 9 september in Parijs wordt gehouden over biobased materialen.