Kennis ontwikkelen, kennis samenbrengen, kennis delen

‘Wolle is kinne’

15 mei 2017

Isabelle Diks heeft afgelopen vrijdag 12 mei officieel afscheid genomen als wethouder van haar geliefde Leeuwarden. Daarmee komt ook haar bestuursfunctie bij het KIDV ten einde. Ze verruilt de gemeentepolitiek voor de landelijke politieke arena. Als Kamerlid voor GroenLinks heeft ze duurzaamheid niet in haar portefeuille, maar het thema verdwijnt niet van haar agenda.

Wat heeft u met duurzaam verpakken?

“Bij dit thema ben ik al heel lang en heel nauw betrokken. Als wethouder ben ik veel bezig geweest met het oplossen van problemen aan het einde van de pijplijn. Kijk bijvoorbeeld naar de statiegelddiscussie, of de slimste manier om ons afval te verwerken. Maar de grootste zoektocht zit eerder aan het begin van de keten: hoe maak je verpakkingen die zo slim ontworpen zijn dat ze goed zijn te verwerken en opnieuw kunnen worden gebruikt? Dat gaat niet vanzelf. Met die vraag heb ik me ook bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), als vicevoorzitter en waarnemend voorzitter van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit, veel beziggehouden.”

Hoe bent u bij het KIDV terechtgekomen?

“De VNG is één van de partners bij de Raamovereenkomst Verpakkingen. Daarin is vastgelegd dat er een kennisinstituut moet komen dat een verduurzamingsagenda voor verpakkingen opstelt. De drie partijen bij de raamovereenkomst (naast de VNG ook de rijksoverheid en het verpakkend bedrijfsleven, red.) nemen zitting in het bestuur van het kennisinstituut.

Onderdeel van het verpakkingsdossier was in het verleden ook de discussie over nut en noodzaak van de nascheiding van kunststoffen, iets wat nagenoeg heel Noord-Nederland doet. Ik was wethouder in Leeuwarden en verantwoordelijk voor ‘afval’ in de VNG-commissie. Ik wist het meeste van het onderwerp af, zo kwam ik in het bestuur van het KIDV.”

Wat is volgens u de belangrijkste verdienste van het KIDV?

“Bij de start was het lastig om het KIDV neer te zetten als onafhankelijk instituut. Het wordt immers gefinancierd door het bedrijfsleven. En de opvatting ‘wie betaalt, bepaalt’ is een hardnekkige. Ik denk dat de werkzaamheden van het KIDV de onafhankelijkheid van het instituut duidelijk hebben aangetoond: het is een instituut met eigen opvattingen dat zijn onderzoeken heel breed en onafhankelijk laat toetsen. De kritische geluiden die ik in het begin hoorde, zijn er nu niet meer. En dat is volkomen terecht.”

Wat is de grootste uitdaging voor het KIDV de komende jaren?

“Het is nu van belang om iedereen bij de les te houden. Een groot aantal bedrijven is al goed bezig met duurzaam verpakken, maar bedrijven doen zeker niet alles uit zichzelf. Je zou ervoor kunnen kiezen om verduurzaming dan maar af te dwingen, maar dat is niet mijn stijl. Het is zaak om circulair verpakken zó aantrekkelijk te maken dat bedrijven er ook echt wat mee gaan doen. Ze kunnen het ook als mogelijkheid zien om door innovaties slimmere verpakkingen te maken met een lagere milieudruk en tegen lagere kosten. Het zou mooi zijn als verduurzaming niet meer als bedreiging wordt gezien, maar als kans.”

Wat hoopt u in de Tweede Kamer te bereiken?

“Ik heb als Kamerlid geen van de onderwerpen in mijn portefeuille waar ik me als wethouder mee bezighield. Nu zijn dat buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking en defensie. Maar ik zie altijd mogelijkheden om verbindingen te leggen. Bij buitenlandse handel krijg ik bijvoorbeeld ook te maken met de sustainable development goals en de internationale klimaatdoelen van Parijs. En ik zie in die portefeuille ook ruimte voor de circulaire economie wereldwijd.

Het heeft zo weinig zin als alleen Nederland heel duurzaam doet, terwijl veel andere landen daar weinig tot niets aan doen. Het zou mooi zijn als Nederland op dit onderwerp gidsland kan worden. ‘Wolle is kinne’, dat is mijn motto. Ik ben geen Friezin, maar wel geïnspireerd geraakt door de Friese taal. Als je iets wil, dan kan het ook. Daar geloof ik in. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen het wil? Daar ben ik altijd naar op zoek.”

Het KIDV is Isabelle Diks zeer erkentelijk voor haar inzet als bestuurslid.