Kennis ontwikkelen, kennis samenbrengen, kennis delen

Kennissessies KIDV op Empack 2017

12 april 2017

Het onderwerp van de Empack 2017 was: ‘The future of packaging technology’. Voor de toekomst van verpakken zijn circulair verpakken en duurzaam verpakken belangrijke thema’s. Tijdens de Empack, op woensdag 5 april jl. gaf het KIDV drie kennissessies op het gebied van circulair verpakken.

Karen van de Stadt, verpakkingskundige bij het KIDV, trapte af. Zij gaf de bezoekers van de Empack een college over chemisch recyclen van kunststof verpakkingen. Het gebruik van kunststoffen is sterk gestegen en er wordt steeds meer kunststof verpakkingsafval gerecycled. “Met de huidige recycling technieken ligt er een uitdaging om recyclaat met een hoge kwaliteit te maken. Chemisch recyclen kan hier mogelijk uitkomst bieden”, zegt Van de Stadt. Om een helder overzicht te geven van de verschillende vormen van chemisch recyclen, vereenvoudigde Van de Stadt dit in vier hoofdprocessen. Daarbij gaf ze per proces aan wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende input stromen, wat de energie behoefte is en wat de kans is dat het materiaal na chemische recycling weer terugkomt als kunststof.

Daarna presenteerde KIDV-projectleider Marc Reijnders de verwachte resultaten van de brancheverduurzamingsplannen verpakken. Inmiddels valt 88% van het verpakkingsgewicht dat door relevante branches in Nederland op de markt wordt gebracht, onder een verduurzamingsplan. “Brancheorganisaties en bedrijven zijn aan de slag om de doelstellingen uit deze plannen te behalen”, aldus Reijnders. Daarnaast schetste Reijnders ook de stand van zaken op het gebied van minerale oliën in verpakkingen van papier en karton. We komen in ons dagelijks leven op diverse manieren in aanraking met minerale oliën, bijvoorbeeld via uitlaatgassen van auto’s, drukinkt van kranten, bewerkt voedsel en ook via verpakkingen. Er is nog veel onduidelijkheid over de oorzaak en gevolgen van blootstelling aan deze oliën.

KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst gaf een presentatie over de circulaire economie en de ontwikkelingen die in Europa en Nederland zichtbaar zijn. “De circulaire economie kan drie keer winst zijn voor Nederland”, vertelt Klein Lankhorst. “Het versterkt de Nederlandse concurrentiepositie, het levert een schoner milieu op en zorgt voor meer zekerheid van onze grondstoffenvoorziening.” Klein Lankhorst liet zien wat er nu al gebeurt in de verpakkingsketen en hoe kennis bij kan dragen aan de ontwikkeling naar een circulaire economie voor verpakkingen.

Tot slot maakte Klein Lankhorst de winnaars van de Packaging Innovation Challenge bekend. In deze challenge werden studenten uitgedaagd om een verpakking te ontwerpen die past in een circulaire economie. Lees hier meer over de winnaars van de challenge.

Het KIDV stond op 5 en 6 april ook samen met andere kennisinstellingen op het Kennisplein van de Empack en beantwoorde daar vragen van beursbezoekers over verpakkingen en duurzaamheid.

Klik hier voor de presentatie van Karen van de Stadt. Deze presentatie gaf zij eerder ook tijdens een KIDV-Verdiepingsbijeenkomst. Als u het college van Karen heeft gemist, kunt u dit hier terugkijken.

Klik hier voor de presentatie van Marc Reijnders.

Klik hier voor de presentatie van Hester Klein Lankhorst.

Bekijk een korte sfeerimpressie van kennissessies en het kennisplein op de Empack: