Duurzaam verpakken helpt bij de ontwikkeling naar een circulaire economie

GFT-bak of PMD-zak? Wees duidelijk over bioplastics

6 april 2017

Sommige groenten en fruit zitten verpakt in composteerbare kunststof. Dat betekent dat de verpakking, net als de resten van de groente of de vrucht, in de GFT-bak mag worden gegooid. Dit geldt echter lang niet voor alle verpakkingen van bioplastic.

Zo bestaat de Plantbottle van Coca-Cola voor een deel uit biobased kunststof, maar deze fles hoort thuis bij het kunststof verpakkingsafval.  

Over biobased en biologisch afbreekbare kunststoffen, kortweg bioplastics, bestaat veel verwarring. Moeten ze in de groene bak of bij het kunststof verpakkingsafval? En breken ze af als je ze in het bos weggooit? De onduidelijkheid bleek ook afgelopen vrijdag 31 maart tijdens een uitzending van Nieuwsuur, waarin de problemen met bioplastics onder de loep werden genomen.

Helderheid 

Diverse producenten hebben de laatste jaren fors ingezet op dit relatief nieuwe materiaal, dat gewonnen wordt uit natuurlijke bronnen als suikerriet en zetmeel. Biobased kunststoffen verminderen de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen, waarvan traditionele kunststoffen worden gemaakt. In de afvalfase zorgen deze materialen echter voor problemen, omdat vaak niet duidelijk is in welke afvalstroom ze thuishoren.

De verwarring was voor de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) aanleiding om het KIDV te vragen helderheid in dit dossier te scheppen. Het KIDV heeft hiervoor een handreiking opgesteld over de end-of-life fase van biobased en composteerbare verpakkingen. Hierin is voor de verschillende partijen in de verpakkingsketen beschreven hoe zij duidelijk over deze materialen kunnen communiceren, zowel naar consumenten toe als naar andere ketenpartners.

Het KIDV onderscheidt in de handreiking twee verschillende soorten bioplastic: biobased kunststoffen die niet composteerbaar zijn en composteerbare bioplastics. De eerste soort moet gescheiden worden bij het kunststof verpakkingsafval, de laatste bij het GFT-afval. Daarnaast worden oxo-degradeerbare kunststoffen kort besproken in de handreiking. Deze behoren niet tot de bioplastics en moeten altijd bij het restafval worden weggegooid.

Weggooiwijzer

Om verwarring bij de afvalbak, en dus mogelijke verstoring van het recyclingproces, te voorkomen, is het van belang de verschillen in bioplastics inzichtelijk te maken op de verpakking. Hiervoor kan het verpakkend bedrijfsleven gebruik maken van weggooi-instructies, bijvoorbeeld met de weggooiwijzer voor kunststof verpakkingsafval en voor GFT-afval (kiemplantlogo). Met een dergelijke weggooi-instructie zien consumenten in één oogopslag dat de Plantbottle gewoon bij het overige kunststof verpakkingsafval moet, maar dat het kunststof hoesje om de biologische kiwi’s in de GFT-bak kan.

Meer tips over duidelijke communicatie ten aanzien van bioplastics vindt u in de handreiking.