Aan de slag met duurzaam verpakken

Factcheck plastic recycling (2016)

Diverse media publiceerden in maart 2016 berichten over de status van plastic recycling in Nederland in relatie tot de huidige lage olieprijzen. Zij meldden dat hierdoor een overschot aan ingezameld plastic dreigt en dat deze overschotten dreigen te worden verbrand in plaats van gerecycled.

Voor het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Natuur & Milieu was dit aanleiding om - met ondersteuning door onderzoeks- en adviesbureau CE-Delft – de feiten op een rij te zetten. Op 22 maart 2016 is deze Factcheck plastic recycling gepubliceerd.

De Factcheck plastic recycling geeft een overzicht van de ontwikkelingen in het Nederlands en Europees beleid, de omvang van de markt, de inzameling en verwerking van plastic huishoudelijk- en bedrijfsafval en de bijbehorende recycledoelstellingen. Hieruit blijkt dat plastic recycling een positief milieueffect heeft en dat veel plastic recyclaat zijn weg vindt in nieuwe producten. Tevens wordt ingegaan op diverse mechanismen die de recycling van plastic stimuleren en borgen.

De Factcheck plastic recycling geeft ook inzicht voor welke uitdagingen de markt voor plastic recyclaat staat en welke concrete stappen nodig zijn om de plastic keten beter te sluiten. Op deze manier kunnen alle ketenpartijen kennis nemen en gebruik maken van dezelfde informatie. Op basis van deze factcheck stelt het KIDV samen met Milieu Centraal ook een infographic voor consumenten op.

Klik hier voor de Factcheck plastic recycling.