Duurzaam verpakken = Circulair verpakken. Van ontwerp tot hergebruik en recycling

Maak kennis met chemisch recyclen

23 februari 2017

Het KIDV organiseerde op donderdag 9 februari jl. een Verdiepingsbijeenkomst over het chemisch recyclen van kunststof verpakkingen.

De zaal zat vol; de bijeenkomst was vrijwel direct na het versturen van de uitnodiging al overtekend. Het toont de grote belangstelling voor dit onderwerp bij alle partijen uit de verpakkingsketen, van grondstof tot afval.

Deze belangstelling is goed te verklaren. Het gebruik van kunststof, onder andere in verpakkingen, heeft in de afgelopen vijftig jaar een hoge vlucht genomen. Hoewel de (mechanische) recycling van kunststof verpakkingsafval eveneens sterk is gestegen, kent de markt voor gerecycled kunststof nog vele uitdagingen. Om de recycling van kunststof verpakkingen te verbeteren, te vergroten en de kwaliteit van het recyclaat te verhogen, hebben we alternatieve of aanvullende technieken nodig. Chemische recycling is één van die mogelijke technieken, waar de laatste tijd veel over wordt gesproken in de kunststofketen. Het ontbreekt echter aan gedegen en onafhankelijke kennis over dit recyclingproces bij de diverse ketenpartners.

schema_chem rec.PNG

Van de deelnemers ontvingen wij na afloop lovende reacties. De rode draad: de bijeenkomst heeft de kennis over de betekenis en de mogelijkheden van chemisch recyclen een flinke impuls gegeven.

Vanwege het grote belang van dit onderwerp hebben wij deze Verdiepingsbijeenkomst op film opgenomen. Hieronder treft u zowel een kort filmpje aan, met de hoogtepunten en een sfeerimpressie van de middag, als ook een lange versie van de introductie van Hester Klein Lankhorst en het college over chemisch recyclen van verpakkingskundige Karen van de Stadt en projectleider Kees Kerstens van het KIDV.

Het verslag van de Verdiepingsbijeenkomst leest u hier

Kort filmpje: hoogtepunten en sfeerimpressie

Lange versie: KIDV-college over chemisch recyclen