Duurzaam verpakken: Reduce, Re-use, Recycle en Re-new

'Plastic soup surfer' biedt petitie aan

14 februari 2017

Merijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, heeft vandaag zijn petitie voor de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes aangeboden aan de Tweede Kamer.

De surfer verzamelde 55.000 handtekeningen van Nederlanders die ook willen dat het statiegeldsysteem wordt uitgebreid naar kleine flesjes en blikjes, zoals in Duitsland en Scandinavië al het geval is. Nederland kent nu alleen statiegeld voor grote PET-flessen. Tinga bood symbolisch 55.000 snoephartjes – het is tenslotte Valentijnsdag – aan diverse Tweede Kamerleden aan, onder wie Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Remco Dijkstra (VVD) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks).

De surfer werd tijdens het uitoefenen van zijn sport steeds geconfronteerd met het plastic dat in zee drijft en op het strand aanspoelt. Het zwerfvuil bestaat volgens Tinga voornamelijk uit kleine PET-flesjes. Met de uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine flesjes en blikjes verwacht hij dat er 80 procent minder zwerfafval in het milieu terechtkomt.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat dit jaar een onderzoek uitvoeren naar de kosten en effectiviteit van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Het KIDV werkt momenteel aan het Kunststofketenproject, waarbij de volledige keten in beeld wordt gebracht en de interventies worden onderzocht die nodig zijn om de keten fysiek en economisch te sluiten.