Aan de slag met duurzaam verpakken

‘Minerale oliën in verpakkingen van gerecycled papier en karton: stand van zaken’. Dit was het thema van de Verdiepingsbijeenkomst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) op 9 juni jl. Het onderwerp is actueel en volop in de belangstelling. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, momenteel ook door het RIVM in Nederland en Pack4Food in België. Recentelijk beantwoordde VWS-minister Schippers Kamervragen over dit onderwerp, terwijl in Europees verband is afgesproken dat zo spoedig mogelijk moet worden gestart met monitoring van minerale oliën.

Verslag Verdiepingsbijeenkomst over minerale oliën

26 juni 2016

‘Minerale oliën in verpakkingen van gerecycled papier en karton: stand van zaken’. Dit was het thema van de Verdiepingsbijeenkomst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) op 9 juni jl. Het onderwerp is actueel en volop in de belangstelling. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, momenteel ook door het RIVM in Nederland en Pack4Food in België. Recentelijk beantwoordde VWS-minister Schippers Kamervragen over dit onderwerp, terwijl in Europees verband is afgesproken dat zo spoedig mogelijk moet worden gestart met monitoring van minerale oliën.

Tijdens de Verdiepingsbijeenkomst werden de stand van zaken en ontwikkelingen in beeld gebracht: wat is er al wel (en nog niet) bekend over de problemen, de eventuele consequenties en de mogelijke oplossingen? Ulphard Thoden van Velzen (DLO-onderzoeker aan Wageningen UR Food & Biobased Research) gaf een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek. Marc Marsidi (adviseur duurzame innovatie Partners for Innovations) ging in op oplossingen voor de migratie van minerale oliën in voedselverpakkingen. Daarna deelden Arie Hooimeijer (directeur Kenniscentrum Papier en Karton) en Kurt De Mey (projectmanager OptiBarrier bij Pack4Food) hun visie, kennis en ervaringen met de deelnemers aan de Verdiepingsbijeenkomst. 

  • Klik hier voor het verslag van de Verdiepingsbijeenkomst (9 juni 2016).
  • Klik hier voor de beantwoording van Kamervragen door VWS-minister Schippers (21 juni 2016).