Duurzaam verpakken helpt bij de ontwikkeling naar een circulaire economie

Circular packaging design

Het KIDV ontwikkelt het programma Circular Packaging Design om kennis over duurzaam verpakken bij bedrijven te vergroten via onderwijs en onderzoek.

Het KIDV wil bedrijven die verpakkingen ontwikkelen, stimuleren om deze te verduurzamen. Het ontbreekt bedrijven momenteel aan voldoende kennis om verpakkingen circulair te ontwerpen. Dat komt deels omdat de kennis er nog niet is; daarvoor is extra onderzoek nodig. Daarnaast speelt mee dat beschikbare kennis onvoldoende terechtkomt bij professionals zoals ontwerpers, brand managers, logistiek managers, inkopers, de duurzaamheidsmanager en algemeen management.

Het programma geeft een impuls aan kennis over circulair verpakken op drie niveaus:

  1. Hoger onderwijs: ontwikkelen van specifieke onderwijsmodules over duurzaam verpakken voor studenten, zowel binnen het hoger beroeps onderwijs (HBO) als wetenschappelijk onderwijs (WO). Hierbij wordt de inzet van studenten bij bedrijven gestimuleerd door kortlopend onderzoek of stage;
  2. Onderzoek: Initiëren van structureel onderzoek naar verschillende aspecten van duurzaam verpakken, die praktisch toepasbaar zijn voor de verpakkingsindustrie en het verpakkend bedrijfsleven;
  3. Kennisaanbod voor professionals: Ontwikkelen van trainingen, opleidingen en kennisverspreiding voor diverse professionals op het gebied van duurzaam verpakken.

inapol.PNG

Het programma loopt van 2017 tot en met 2020. In die periode ontwikkelt het KIDV de kennisinfrastructuur, zodat die na 2020 zelfstandig kan voortbestaan. Zo blijft onderwijs en onderzoek over duurzaam verpakken voor de lange termijn gewaarborgd.

Een greep uit de opgeleverde producten tot nu toe:

Het KIDV voert het programma uit met drie hogescholen (HAS Hogeschool, Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam) en drie universiteiten (Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Wageningen UR/Wageningen Food & Biobased Research). Bij de ontwikkeling van het kennisaanbod treedt het KIDV op als intermediair tussen enerzijds de professionals met vragen over circulair design en anderzijds de onderzoekers en studenten die op zoek gaan naar antwoorden. Het KIDV zorgt ervoor dat de ontwikkelde kennis terechtkomt bij bedrijven en beleidsmakers en praktisch wordt toegepast.

Hogescholen

In april 2018 werd een samenwerking met drie hogescholen bezegeld, te weten De Haagse Hogeschool (HHs), HAS Den Bosch en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De overeenkomst vloeide voort uit reeds bestaande samenwerkingen tussen de hogescholen en het KIDV. De HHs heeft reeds twee keuzemodules (minors) op het onderwerp verpakken, de HAS heeft een verpakkingsspecialisatie en de HvA is bezig om een minor rond dit onderwerp op te zetten.

Doel van de overeenkomst is om de bestaande samenwerking te bestendigen, er een onderzoeksimpuls aan toe te voegen en nieuwe kennis naar de bedrijfspraktijk te vertalen. Zo kunnen de partijen een bijdrage leveren aan (het versnellen van) de ontwikkeling van het vakgebied duurzaam verpakken en geven zij een impuls aan de kennisinfrastructuur, zodat bedrijven duurzaam verpakken een stevige plek kunnen geven in hun ontwerpprocessen. De effecten hiervan moeten snel merkbaar zijn.

Universiteiten

De samenwerking van het KIDV met de Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en Wageningen Food & Biobased Research is erop gericht om bedrijven aan meer kennis te helpen over duurzaam verpakken, met name gericht op het circulair ontwerpen van verpakkingen. De universiteiten hebben het Center for Research in Sustainable Packaging (CRISP) opgericht. 

Doel van het samenwerkingsverband CRISP is om onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaam verpakken te verbeteren, gericht op producenten en importeurs. De eerste projecten binnen CRISP richten zich op laminaten, herbruikbare verpakkingen en de verankering van sustainable packaging in het management. Lees meer over CRISP

Projectleiders

  • Gijs Langeveld

    Projectleider
  • Peter Blok

    Projectleider