Feitelijke kennis over circulair verpakken, zodat beleidsmakers en bedrijven duurzame stappen kunnen zetten

Over het wetenschappelijk programma

In de periode 2015 tot en met 2018-2019 voert het KIDV in samenwerking met universiteiten Twente, Groningen, Delft, Wageningen, Aken en kennisinstituut TNO, wetenschappelijke onderzoeken uit. Het programma is opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food and Nutrition (TiFN) en richt zich op urgente en relevante vragen die bijdragen aan een structurele vermindering van de milieudruk in de product-verpakkingsketen in Nederland.

In het programma staan vier thema’s centraal:

 1. Designtools en methodologie
  met welke aspecten dient een verpakkingsontwikkelaar rekening te houden vanuit het perspectief van duurzaam verpakken en hoe kan dit geïntegreerd worden in de ontwerpprocessen? En: wat beïnvloedt consumentengedrag ten aanzien van de aankoop van duurzaam verpakkingen?
 2. Efficiëntie en effectiviteit van inzameling en recycling
  wat bepaalt het gedrag van consumenten in relatie tot verschillende inzamelsystemen? En: En wat is de relatie tussen het inzamelsysteem, het inzamelresultaat en de mate waarin verpakkingen worden gerecycleerd?
 3. Kunststof verpakkingsketen
  hoe kunnen grondstofproducenten, sorteer- en recyclingbedrijven bijdragen aan betere recycling van kunststof verpakkingsmaterialen? En hoe kunnen we – via meer recyclen - de recyclingketen verbeteren en de toepassingsmogelijkheden voor gerecyclede materialen vergroten?
 4. Het meten van milieueffecten
  Hoe kan verduurzaming van de verpakkingsketen op een objectieve en internationaal aanvaarde wijze worden gemeten? En hoe variëren de resultaten met de manier waarop de milieueffecten worden berekend?

Daarnaast zijn uit de brancheverduurzamingsplannen onderwerpen naar voren gekomen die ook binnen het wetenschappelijk onderzoeksprogramma zijn opgepakt:

 • Migratie/contaminatie door het toepassen van oud papier en karton in de voedingsmiddelenindustrie;
 • Migratie/contaminatie en vergrijzing van de kunststof bij het meermalig toepassen van  gerecycled PET in PET-flessen;
 • E-commerce: de beleving van de consument; 
 • Economische transacties in de recyclingketen: business modellen.

Doelen

Het doel van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma is om op deze thema’s:

 • wetenschappelijke kennis te verzamelen en te genereren;
 • onderbouwde gezamenlijke inzichten te verkrijgen;
 • dit te vertalen naar praktische kennis en vaardigheden en
 • het verbinden van wetenschap/kennisinstellingen, overheden en het verpakkende bedrijfsleven.

Organisatie

De samenwerking tussen het KIDV en het TiFN biedt als voordeel dat meerdere kennisinstellingen en universiteiten zijn aangesloten, zodat de in Nederland beschikbare competenties optimaal worden benut en innovatie wordt gestimuleerd.

Het KIDV heeft zeggenschap over de te onderzoeken onderwerpen. Een uit wetenschappers samengestelde stuurgroep houdt toezicht op de uitwerking en uitvoering van het onderzoeksprogramma, onder voorzitterschap van het KIDV. De wetenschappelijke onafhankelijkheid wordt gewaarborgd doordat er standaard gebruik wordt gemaakt van een review door andere wetenschappers van publicaties van (deel) onderzoeken.

Projectplan

Klik hier voor het oorspronkelijke (Engelstalige) projectplan ‘Scientific research program sustainable packages’. Hierin staat een samenvatting van de doelen, aanpak en uitvoering van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma.

Klik hier voor uitleg over de verschillende werkpakketten.

Klik hier voor aanvullend onderzoek.

Klik hier voor publicaties die voortkomen uit het wetenschappelijk onderzoeksprogramma.

Projectleider

 • Peter Blok

  Projectleider