Aan de slag met duurzaam verpakken

27 december 2015 - Op 1 januari a.s. gaat het verbod op gratis plastic tassen bij het winkelen in. Vanaf vandaag is op de website van het Meldpunt Verpakkingen informatie voor consumenten te vinden over het verbod op gratis plastic tassen en wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

Informatie over het verbod op gratis plastic tassen

27 december 2015

27 december 2015 - Op 1 januari a.s. gaat het verbod op gratis plastic tassen bij het winkelen in. Vanaf vandaag is op de website van het Meldpunt Verpakkingen informatie voor consumenten te vinden over het verbod op gratis plastic tassen en wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

Op de website van het Meldpunt Verpakkingen kunnen consumenten ook vragen stellen over het verbod. Verder kunnen zij terecht op rijksoverheid.nl en telefonisch contact opnemen met Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400. Ondernemers met vragen over het verbod kunnen terecht op rijksoverheid.nl en vanaf 28 december a.s. ook bij het callcenter Helpdesk plastic tas. 

Waarom het verbod op gratis plastic tassen?

Het Rijk vindt het belangrijk dat de hoeveelheid afval wordt verminderd, dat zoveel mogelijk producten en materialen opnieuw worden gebruikt en dat afval op een goede manier wordt weggegooid. Zodat uiteindelijk de recycling optimaal is en er minder plastic in het zwerfafval terecht komt. Daarom geldt in Nederland vanaf 1 januari 2016 een verbod op alle gratis plastic tassen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Europese richtlijn om maatregelen te nemen om het verbruik van plastic tassen te verminderen.

Nederland heeft gekozen voor een brede aanpak, die zich richt op preventie, hergebruik en op de juiste manier van afdanken van draagtassen. Het verbod op gratis plastic draagtassen is een onderdeel van deze aanpak om verspilling van grondstoffen te voorkomen en om zwerfvuil tegen te gaan.

Eerder onderzoek Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

Van 10 oktober tot en met eind december 2013 voerde het KIDV samen met de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), drie gemeenten en negen winkelketens de pilot ‘Mag het een tasje minder zijn?’ uit. In de pilot werd onderzocht of beprijzing van plastic draagtassen de uitgifte van het aantal draagtassen in winkels vermindert. Ook werd onderzocht of beprijzing van draagtassen het gedrag van consumenten bij het winkelen beïnvloedt. De uitkomsten van deze pilot lieten zien dat tot 77 procent minder draagtassen werden uitgegeven. Dit werd bereikt doordat winkeliers hun klanten goed informeerden, aan de klanten vroegen om zelf een tas mee te nemen en minimaal 10 cent rekenden aan klanten die wel een tas wilden.

In 2014 onderzocht TNO in opdracht van het KIDV welke materialen en formaten van draagtassen het minst milieubelastend zijn. In dit onderzoek zijn zogenoemde big shoppers, middelgrote draagtassen en kleine (hemd)tassen van verschillende materialen met elkaar vergeleken. In totaal gaat het daarbij om twintig verschillende typen draagtassen. De resultaten lieten onder meer zien dat (her)gebruik van big shoppers of middelgrote draagtassen van duurzame materialen minder milieubelastend zijn dan kleine (hemd)tassen die slechts eenmalig worden gebruikt.