Aan de slag met duurzaam verpakken

30 oktober 2015 – Op 23 oktober jl. vond SUPERFAST plaats, een evenement op het gebied van design en innovatie van verpakkingen. Karen van de Stadt, verpakkingskundige bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) was een van de sprekers. Zij liet in haar presentatie zien welke kansen marketeers, ontwerpers en verpakkingskundigen hebben om verpakkingen te verduurzamen.

Kansen om verpakkingen te verduurzamen

30 oktober 2015

30 oktober 2015 – Op 23 oktober jl. vond SUPERFAST plaats, een evenement op het gebied van design en innovatie van verpakkingen. Karen van de Stadt, verpakkingskundige bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) was een van de sprekers. Zij liet in haar presentatie zien welke kansen marketeers, ontwerpers en verpakkingskundigen hebben om verpakkingen te verduurzamen.

SUPERFAST wordt jaarlijks georganiseerd door PDMA (Product Development Managers Association), BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en VNV (Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen). Dit jaar was het centrale thema ‘Packaging connects – Connected Packaging’, dat vanuit diverse hoeken werd belicht en de circa 120 deelnemers nieuwe inzichten gaf om mee te nemen bij het ontwikkelen van verpakkingen.

Zo spraken Heineken en TWNKLS over ‘augmented reality’ en andere manieren om consumenten en verpakkingen met elkaar te verbinden. Design Bridge liet zien hoe het merk Cacao Barry met de juiste gedetailleerde informatie en een daarop aansluitend grafisch ontwerp, zijn aandeel in de professionele chocolademarkt terugwon.

Karen van de Stadt toonde de deelnemers hoe verpakkingen en duurzaamheid met elkaar kunnen worden verbonden. Ze maakte duidelijk dat consumenten vaak anders naar verpakkingen kijken dan ontwerpers. En dat zowel beleidsmakers als consumenten verpakkingen al snel met afval associëren, ook al is het aandeel van verpakkingen in de Nederlandse afvalstromen gering. Van de Stadt: “Product- en verpakkingsontwerpers houden vaak nog weinig rekening met die consumentenbeleving. Ook staan ze nog te weinig stil bij de irritaties die bij consumenten kunnen ontstaan als zij een verpakking moeten afdanken. Bijvoorbeeld omdat ze met te veel verpakking blijven zitten, of omdat de verpakking niet goed te scheiden is bij het afval. Dergelijke irritatiemomenten kunnen ook tot negatieve merkassociaties leiden.”

Van de Stadt liet zien dat ontwerpers hier verandering in kunnen brengen, door tijdens het ontwerpproces al rekening te houden met de duurzaamheid en met de afvalfase van verpakkingen. “Bijvoorbeeld door minder grondstoffen te gebruiken en door je te verdiepen in waar de verpakking na gebruik terecht komt. Op die manier kom je tot toepassingen of oplossingen die het sorteerbedrijven makkelijker maken om verpakkingen te scheiden en te recyclen. En door goed te communiceren met consumenten over hoe zij de lege verpakkingen kunnen scheiden bij het afval.”

Van de Stadt sloot haar presentatie af met de uitnodiging aan de deelnemers om deel te nemen aan de  KIDV-verdiepingsbijeenkomst op 19 november a.s. Onder de titel: ‘Het weggooien van verpakkingen: irritatie of inspiratie – Wat als uw merk afval wordt?’ wordt dit onderwerp verder verkend door Erik Schoppen  (innovator, gedragsonderzoeker en ontwerper op het gebied van toekomstgerichte en  duurzame merkpositionering), Dennis Iseger (CSR Manager bij Arla Foods) en Olof van der Gaag, directeur campagnes bij Natuur & Milieu. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.