Aan de slag met duurzaam verpakken

23 januari 2015 - Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’. Het project bestond uit twee onderzoeken: een pilot en een materiaalstudie. Nadat in februari 2014 de resultaten van de pilot al bekend werden gemaakt, zijn vandaag de uitkomsten van de materiaalstudie gepubliceerd.

Rapportage project 'Vermindering tassen in het winkelkanaal'

23 januari 2015

23 januari 2015 - Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’. Het project bestond uit twee onderzoeken: een pilot en een materiaalstudie. Nadat in februari 2014 de resultaten van de pilot al bekend werden gemaakt, zijn vandaag de uitkomsten van de materiaalstudie gepubliceerd.

Pilot ‘Mag het een tasje minder zijn?’ (2013)

In de pilot ‘Mag het een tasje minder zijn?’ (oktober-december 2013) werd onderzocht of beprijzing van plastic draagtassen de uitgifte van het aantal draagtassen in winkels vermindert. Ook werd onderzocht of beprijzing van draagtassen het gedrag van consumenten bij het winkelen beïnvloedt. De uitkomsten van deze pilot lieten zien dat tot 77 procent minder draagtassen werden uitgegeven, doordat winkeliers hun klanten goed informeerden, hen vroegen om zelf een tas mee te nemen en minimaal 10 cent vroegen aan klanten die wel een tas wilden.

Deze uitkomsten werden in februari 2014 gepresenteerd. Nu kunnen hier de resultaten aan worden toegevoegd van een materiaalstudie. In opdracht van het KIDV onderzocht TNO afgelopen jaar welke materialen en formaten van draagtassen het minst milieubelastend zijn.

Materiaalonderzoek ‘DoorTAStend’ (2014)

In het materiaalonderzoek ‘DoorTAStend’ zijn zogenoemde big shoppers, middelgrote draagtassen en kleine (hemd)tassen van verschillende materialen met elkaar vergeleken. In totaal zijn twintig verschillende type draagtassen volgens een scenario beoordeeld. Hierin is verondersteld dat big shoppers en middelgrote draagtassen geschikt zijn voor hergebruik en dat kleine (hemd)tassen eenmalig worden gebruikt. De resultaten laten zien dat (her)gebruik van big shoppers of middelgrote draagtassen van duurzame materialen minder milieubelastend is dan kleine (hemd)tassen die slechts eenmalig worden gebruikt. Qua materialen blijken (gerecycled) polypropeen (PP), polyester (PET) en jute de meest duurzame materialen te zijn voor big shoppers. Voor middelgrote draagtassen zijn dit polyester (PET), (gerecycled) lagedichtheid-polyetheen (LDPE) en gerecycled papier.

De uitkomsten maken verder duidelijk dat draagtassen van gerecycled materiaal een lagere milieu-impact hebben dan de primaire versie van hetzelfde materiaal. In het onderzoek zijn gangbare materialen van tassen vergeleken. Hierbij is gerecycled PET nog niet meegenomen, omdat tassen van dit materiaal in de praktijk nog niet veel voorkomen. Omdat hergebruik van draagtassen belangrijk is voor de reductie van de milieu-impact, draagt het gebruik van kleine (hemd)tassen niet bij aan het verlagen van de milieudruk.

Als draagtassen op de verkeerde manier worden weggegooid komen ze op straat of in de natuur terecht. Dan is de afbreekbaarheid van de materialen in het milieu van belang.

Kennis voor winkeliers en consumenten

De uitkomsten van het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’ bieden winkeliers en consumenten kennis waarmee zij hun voordeel kunnen doen.

Voor winkeliers geldt dat zij de uitgifte van het aantal draagtassen fors kunnen verminderen als ze klanten goed informeren over duurzaam gebruik van draagtassen en duurzame alternatieven aanbieden. Ook als ze tassen beprijzen leidt dat tot de gewenste reductie van het aantal draagtassen.

Consumenten kunnen draagtassen van duurzame materialen aanschaffen die ze vaker kunnen gebruiken, deze draagtassen bij het winkelen meenemen en in winkels geen kleine (hemd)tasjes voor eenmalig gebruik meer aannemen. Ten slotte kunnen consumenten voorkomen dat kapotte draagtassen in het zwerfafval terecht komen, door deze op de juiste manier weg te gooien.

Deze tips voor winkeliers en consument zijn opgenomen in een factsheet van het KIDV over het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’.

Documenten

Klik hier voor het persbericht over het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’ van het KIDV.

Klik hier voor de samenvatting van het KIDV over het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’.

Klik hier voor het rapport van de materiaalstudie  ‘DoorTAStend, LCA-studie van draagtassen’, uitgevoerd door TNO.

Klik hier voor de factsheet voor consumenten en winkeliers over ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’.

Films

Op basis van het project zijn twee korte animatiefilms gemaakt. De ene film geeft tips aan consumenten om minder tassen te gebruiken tijdens het winkelen, de andere film geeft tips aan winkeliers om minder tassen uit te geven.