Aan de slag met duurzaam verpakken

2 juli 2014 – De Europese Commissie heeft op 2 juli 2014 voorstellen goedgekeurd die van Europa een circulaire economie moeten maken en recycling in de lidstaten moeten stimuleren. Tegen 2030 moeten de Europeanen volgens deze plannen zeventig procent van hun huishoudelijk afval en tachtig procent van hun verpakkingsafval hergebruiken. De wetgevingsvoorstellen hebben vooral betrekking op de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de Richtlijn storten en de Richtlijn betreffende verpakkingen en verpakkingsafval.

EC presenteert nieuwe afvaldoelstellingen

3 juli 2014

2 juli 2014 – De Europese Commissie heeft op 2 juli 2014 voorstellen goedgekeurd die van Europa een circulaire economie moeten maken en recycling in de lidstaten moeten stimuleren. Tegen 2030 moeten de Europeanen volgens deze plannen zeventig procent van hun huishoudelijk afval en tachtig procent van hun verpakkingsafval hergebruiken. De wetgevingsvoorstellen hebben vooral betrekking op de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de Richtlijn storten en de Richtlijn betreffende verpakkingen en verpakkingsafval.

De wetgevingsvoorstellen gaan nu naar de Raad en het Europees Parlement. Klik hier voor een samenvatting.

Klik hier voor het persbericht van de Europese Commissie.

Klik hier voor het voorstel met de afvaldoelstellingen van de Europese Commissie.

Klik hier voor de bijlage bij het voorstel met de afvaldoelstellingen van de Europese Commissie.