Aan de slag met duurzaam verpakken

Van Afval naar Grondstof (VANG) is het programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, met als hoofddoel om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. De belangrijkste doelen van VANG zijn om meer duurzame producten op de markt te brengen, duurzamer te consumeren en meer en beter te recyclen.

Van Afval Naar Grondstof (2013-2015)

Van Afval naar Grondstof (VANG) is het programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, met als hoofddoel om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. De belangrijkste doelen van VANG zijn om meer duurzame producten op de markt te brengen, duurzamer te consumeren en meer en beter te recyclen.

Documenten

Klik hier voor de Kamerbrief Voortgangsrapportage Van Afval naar Grondstof (15 april 2015)

Klik hier voor de Kamerbrief Publiek Kader en Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval (1 december 2014).

Klik hier voor het Publiek Kader Huishoudelijk Afval (1 december 2014).

Klik hier voor het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval (1 december 2014).

Klik hier voor de Kamerbrief invulling programma VANG (28 januari 2014).

Klik hier voor de bijlage VANG uitwerking van acht operationele doelstellingen (28 januari 2014).

Klik hier voor de Kamerbrief over de aanpak van het programma VANG (20 juni 2013).

Klik hier voor het TNO-rapport 'Kansen voor de circulaire economie in Nederland' (11 juni 2013).

Het programma Van Afval naar Grondstof werd aangekondigd in de brief 'Groene economische groei in Nederland' van de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastgructuur en Milieu. Klik hier voor deze brief (Kamerstuk 33 043: 'Groene Groei: voor een sterke duurzame economie' - 28 maart 2013).