Aan de slag met duurzaam verpakken

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton geldt in Nederland sinds januari 2006. Op grond van dit besluit zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor preventie, de inzameling en recycling van de verpakkingen die zij op de markt brengen. In het besluit staan ook de plichten omschreven van de bedrijven waarop het besluit van toepassing is. Op 1 januari 2015 is het nieuwe Besluit beheer verpakkingen 2014 in werking getreden. Doel van deze regeling is om verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk weer als grondstof kan dienen.

Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton geldt in Nederland sinds januari 2006. Op grond van dit besluit zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor preventie, de inzameling en recycling van de verpakkingen die zij op de markt brengen. In het besluit staan ook de plichten omschreven van de bedrijven waarop het besluit van toepassing is. Op 1 januari 2015 is het nieuwe Besluit beheer verpakkingen 2014 in werking getreden. Doel van deze regeling is om verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk weer als grondstof kan dienen.

Documenten Besluit beheer verpakkingen

Klik hier voor het Besluit beheer verpakkingen 2014 (27 oktober 2014). 

Historie

Klik hier voor de Kamerbrief over gevolgen vertraging inwerkingtreding Ontwerpbesluit beheer verpakkingen (20 juni 2014).

Klik hier voor de Kamerbrief schriftelijk overleg Ontwerpbesluit beheer verpakkingen (16 juni 2014).

Klik hier voor de Kamerbrief Ontwerpbesluit beheer verpakkingen (12 mei 2014).

Klik hier voor het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (24 maart 2005).

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.