Feitelijke kennis over circulair verpakken, zodat beleidsmakers en bedrijven duurzame stappen kunnen zetten

Agenda

In deze agenda staat een overzicht van bijeenkomsten die het KIDV organiseert, zoals expertmeetings, bijeenkomsten van het Platform KIDV en de Verdiepingsbijeenkomsten.Ook staan hier activiteiten waar het KIDV aan deelneemt, bijvoorbeeld congressen.