Aan de slag met duurzaam verpakken

6 februari 2014 - Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) verwacht dat in de loop van april aanvullende vragen uit de pilot Drankenkartons kunnen worden beantwoord. Het bestuur van het KIDV schrijft dit in een brief aan staatssecretaris Mansveld van Milieu.

Brief KIDV over pilot Drankenkartons

7 februari 2014

6 februari 2014 - Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) verwacht dat in de loop van april aanvullende vragen uit de pilot Drankenkartons kunnen worden beantwoord. Het bestuur van het KIDV schrijft dit in een brief aan staatssecretaris Mansveld van Milieu.

Het KIDV maakt op dit moment een doorvertaling van ketenrendementen en kosten die in de pilot werden waargenomen, naar een reguliere praktijksituatie. Ook worden twee deelresultaten nog nader onder de loep genomen: de kwaliteit van het recyclaat én de terugslageffecten op onderliggende stromen wanneer drankenkartons met drager worden ingezameld.

Klik hier voor de 140207_brief.pdf van het KIDV aan staatssecretaris Mansveld.