Duurzaam verpakken = Circulair verpakken. Van ontwerp tot hergebruik en recycling

Kennisbank

De kennisbank bevat factsheets en instrumenten, inspirerende voorbeelden, wetgeving, beleidskaders en parlementaria. In de kennisbank staan ook informatie en verwijzingen naar openbare artikelen en naar wetenschappelijke onderzoeken over duurzaamheid van product/verpakkingscombinaties in de keten. Via deze kennisbank maakt het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken informatie over het onderwerp duurzaam verpakken breed toegankelijk. De onderzoeken hebben zoveel mogelijk een wetenschappelijke fundering. De artikelen zijn geselecteerd op basis van relevantie voor de Nederlandse situatie. De onderzoeken en artikelen zijn bij voorkeur in het Nederlands, Engels of Duits en altijd te herleiden naar een bron.

De keuze voor artikelen is niet ingegeven door stellingname van het KIDV. Aan publicaties en informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.